چرا شهر تاریخی سمیره نابود شد؟ – تور اروپا

یکی از باستان شناسان با اشاره به تأثیر رخدادهای سیلابی در تغییر سکونتگاه های شهر تاریخی سیمره از تلاش برای پی بردن به دلایل نابودی این شهر خبر داد

این باستان شناس تصریح کرد: اینکه شرایط پالئوژئومورفولوژی و رخدادهای کاتاستروفیک چگونه توسعه مدنیت در منطقه را تحت تاثیر قرار داده است؟ کدام عوامل محیطی در توسعه مدنیت در شهر باستانی سیمره نقش داشته اند؟ و آیا ارتباطی بین تشکیل محیط دریاچه ای در نتیجه رخداد زمین لغزش بزرگ سیمره و افول و ترک شهر تاریخی سیمره وجود دارد؟ پرسش هایی است که در این پروژه پاسخگو هستیم. 

دستیابی به علل تحولات سکونتگاهی در منطقه به ویژه تخلیه مقطعی شهر تاریخی سیمره در ارتباط با عوامل محتمل کاتاستروفیک در دوره های مختلف تاریخی و تجزیه و تحلیل مزیت ها و محدودیت های ژئومورفولوژیک (دانش شناسایی اشکال ناهمواری های زمین) در ارتباط با سکونتگاه های انسانی در شهر باستانی سیمره از دیگر اهدافی است که در اجرای این پروژه دنبال شده است. 

او با اشاره به اینکه توالی محیط های دریاچه ای با رخدادهای سیلابی در سطوح لایه نگاری گمانه ها این واقعیت را آشکار می سازد تصریح کرد: تشکیل این محیط ها تحت تأثیر تکرار زمین لغزش بزرگ سیمره و سد شدن رود سیمره بوده است.

« دنیای سفر » این نوشته را از « خبرگزاری مهر » آورده است. واکاوی، پی گیری، نگارش و آفرینش، شایسته سپاسگزاری است.

یکی از باستان شناسان با اشاره به تأثیر رخدادهای سیلابی در تغییر سکونتگاه های شهر تاریخی سیمره از تلاش برای پی بردن به دلایل نابودی این شهر خبر داد.

بهزاد فریادیان باستان شناس، در نشست گزارش به همکار که با عنوان تحلیل پالئوژئومورفولوژی منطقه سیمره و ارتباط آن با توسعه مدنیت به همت پژوهشکده باستان شناسی در محل پژوهشگاه برگزار شد درک ارتباط متقابل محیط و فعالیت های انسانی در منطقه (شهر تاریخی سیمره)، بررسی تحولات پالئوژئومورفولوژی (ژئومورفولوژیک دیرینه) و تعیین عوامل طبیعی مؤثر بر توسعه مدنیت وتغییرات زیستگاه های انسانی در منطقه و تعیین فازهای مختلف سکونت انسان در شهر تاریخی سیمره را از اهداف اصلی این طرح اعلام کرد. 

فریادیان به بیان نتایج اولیه حاصل از گمانه زنی پرداخت و گفت: منطقه از نظر ژئومورفولوژی بسیار فعال بوده و وقایع کاتاستروفیک زیادی را پشت سر گذاشته است. 

او ادامه داد: توسعه مدنیت در منطقه (شهر تاریخی سیمره) تحت تأثیر رخداد زمین لغزش بزرگ سیمره و پیامد آن تشکیل محیط های دریاچه ای بوده است و نابودی و ترک شهر تاریخی سیمره نتیجه رخدادی کاتاستروفیک نظیر زلزله یا آبگرفتگی و یا دیگر بلایای طبیعی به وقوع پیوسته است فرضیه های پیش رو در این پروژه است. 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *